Minggu, 13 Juli 2014

Senyum simpul wanitaSenyum simpul wanita

Kalau laki-laki tidak diperbolehkan memandang wanita dengan penuh takjub, maka wanita tentu lebih tidak boleh lagi memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Karena dia pada dasarnya berkewajiban menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Karenanya  seorang wanita jelas tidak diperbolehkan menebar senyum kepada sembarang orang yang bukan mahramnya. Larangan lainnya adalah jabat tangan lawan jenis, berdua-duan, wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi hingga tercium baunya.
mengenai senyuman wanita kepada laki-laki yang bukan mahram dengan tujuan kesantunan wanita seperti melembutkan hati atau semata-mata berbuat baik maka tindakan ini berkonsekwensi adanya pandangan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu hukumnya juga tidak dibolehkan.

Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (dari memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan. Katakanlah kepada wanita yang beriman:Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Qs 24:31]Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, Qs Ah Ahzab 33:32

Tidak ada komentar: