Kamis, 01 Mei 2014

DajjalDajjal

Rasulullah SAW senantiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah dajjal. ''Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati, serta fitnah dajjal.''
Dalam berbagai hadisnya, Rasulullah mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap dajjal. ''Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada dajjal. Dan Allah SWT tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan dajjal. Aku adalah Nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian. Jika ia keluar sedangkan aku ada di antara kalian, maka aku akan mengalahkannya dengan hujjah dan kemampuanku. Jika ia keluar setelah aku tiada maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap Muslim.'' (HR Ibnu Majah, Ibn KHuzaimah dan al-Hakim).
Demikian kekhawatiran Rasulullah Saw akan dajjal terhadap umatnya tercinta, namun bagaimana dajjal itu sendiri dengan sosok terjangnya yang mengahawatirkan. Dalam Qs Al An’am : 158,  dituliskan, walaupun masih dalam tersirat :

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu sesungguhnya Kamipun menunggu (pula)". [Qs 6:158]

Dari beberapa literatur dijelaskan bahwa dajjal masih sebangsa manusia, memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, berambut keriting dan lebat. pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting. Merupakan tanda kiamat besar akan segara tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Sebelum Dajal keluar, manusia diuji dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan selama tiga tahun berturut-turut, hewan ternak pun menjadi mati.
Dajal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali kota Makkah dan Madinah. kedatangan Dajal ia menyeru kepada umat Islam mengaku sebagai muslim, kemudian mengaku sebagai nabi,  dan pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan,  pengikutnya adalah mayoritas Yahudi, para wanita, orang pasik, kafir, munafik dan rakyat jelata dari seluruh bangsa. Termasuk di dalamnya anak-anak yang lahir diluar pernikahan, dan pria atau wanita yang menyerupai lawan jenisnya-seperti wanita menyerupai pia atau sebaliknya.  
Penampakan pisiknya yang khusus adalah ada tulisan kafara yang berarti kafir di keningnya. Hanya orang yang berimanlah yang dapat membacanya, lainnya tidak. Ia akan tinggal di bumi selama 1 tahun, satu bulan dan 45 hari.  Ia banyak mempunyai kemampuan, diantaranya adalah mampu menghidupkan kembali orang yang ia bunuh, mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman untuk orang yang kelaparan, karenanya banyak yang tergoda dan menjadi pengikutnya.
Ada pendapat bahwa sesungguhnya dajjal telah ada sebelum Nabi Musa, dengan samiri. Fisiknya yang cacat karena ia lahir dari perkawinan sedarah. Orang tuanya adalah penyempab patung sapi, kisahnya sejak lahir ia tidak suka menyusu dan lebih banyak tidur dab berguru kepada para ahli sihir. Ia tidak pernah tua, setiap seratus tahun usianya ia kembali muda lagi, begitu seterusnya.
Yang pertama kali disesatkannya adalah ummat nabi Musa, ia membuat anak patung dari emas yang kemudian disembah  kaum Israel.  Kemudian umat nabi Isa As, dengan menghasut para pembesar yahudi untuk membunuh Nabi Isa As, seterusnya menyesatkan ummatnya dengan  ajaran trinitas,  penebusan dosa, menghalalkan babi dan riba. Pada masa Rasulullah Muhammad Saw, ia juga menghasut kaum Yahudi untuk memberontak kepada Nabi Muhammad Saw, sepeninggalnya ia terus  membuat perpecahan ummat Islam.
Sehingga ada yang berpendapat bahwa pada masa modern sekarang ini, ialah yang memperkenalkan ideologi kapitalisme, dan humanisme. Ia mendidik orang-orang yahudi menjadi cerdas untuk  membuat gerakan zionisme. Dengan kecerdasan tersebut ia membuat tipu daya dalam dunia sience dan politik dengan menebar teror dan kejahatan di bumi. Ia mengendalikan semua informasi untuk kepentingannya termasuk elit politik dan dolarnya Amerika negeri paman sam. Karena banyak ciri dan simbol yang dipakai negara paman sam, lantas ada orang menyamakannya dengan samiri.
-----------------muchroji m ahmad

Tidak ada komentar: