Senin, 12 Januari 2009

Tokoh Gerakan Salafiyah

Tokoh Gerakan Salafiyah


Imam Ahmad bin Hanbal

Umat Islam di Indonesia biasa menyebutnya Imam Hambali,  pendiri Mazhab Hambali. Ia dikenal sebagai ulama yang berotak brilian. Kecerdasannya diakui para ulama besar di zamannya, Imam Syafi'i menjuluki muridnya itu sebagai imam dalam delapan bidang.
Imam dalam hadis, Imam dalam fikih, Imam dalam bahasa, Imam dalam Alquran, Imam dalam kefakiran, Imam dalam kezuhudan, Imam dalam wara', dan Imam dalam sunah.

Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah adalah ulama yang dijuluki beragam gelar, seperti  Syaikhul Islam, Imam, Qudwah, 'Alim, Zahid, Da'i, dan lain sebagainya. Nnama lengkapnya  "Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy" Di usia mudanya, Ibnu Taimiyah sudah hafal Alquran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di Kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal , kemudian ia  menjadi Bapak Pembaharuan Islam lewat gerakan Salafiyah yang dikembangkannya.

Ibnu Qayyim Al-JauziyahIa adalah seorang ulama, ahli tafsir, penghafal Alquran, ahli nahwu, usul fikih, ilmu kalam, dan juga seorang mujtahid (ahli fikih) kenamaan.
Nama lengkapnya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayub bin Sa'ad Zur'i ad-Damsyiq.

Ia seorang cendekiawan Muslim dan ahli fikih kenamaan dalam mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Ulama yang bergelar Abu Abdullah Syamsuddin ini dilahirkan di Damaskus, Suriah pada 691 H/1292 M, dan wafat pada 751 H/1352 M.
Jamaluddin Al-Afgani
Adalah Jamaluddin al-Afgani as-Sayid Muhammad bin Shafdar al-Husain, dunia Islam mengenalnya sebagai seorang pemikir Islam,
Di tengah kemunduran kaum Muslimin, al-Afgani menjadi seorang tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad ke-19 dan ke-20.

Ia dilahirkan di Desa Asadabad, Distrik Konar, Afganistan pada tahun 1838, tahun 1879,ia membentuk partai politik dengan nama Hizb al-Watani (Partai Kebangsaan).


Muhammad Abduh Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten al-Buhairah, Mesir pada  1849 M dan wafat pada  1905 M. Pada usia 12 tahun, ia telah hafal kitab suci Alquran. pada tahun 1869 Abduh bertemu dengan seorang ulama' besar "Jamaluddin Al Afghani, sejak saat itulah ia kepada pemikiran Jamaluddin Al Afghani dan banyak belajar darinya.

Rasyid RidhaLengkap Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini, lebih dikenal dengan nama Muhammad Rasyid Ridha. Ia lahir di daerah Qalamun- Lebanon  pada  27 Jumadil Awal 1282 H bertepatan dengan tahun 1865 M.

Rasyid Ridha mengenal gagasan dua tokoh pembaru yang sangat dikaguminya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, seorang pemimpin pembaru dari Afghanistan, dan Muhammad Abduh, seorang pembaru dari Mesir. Ide-ide brilian yang dipublikasikan itu begitu berkesan dalam dirinya dan menimbulkan keinginan kuat untuk bergabung dan berguru pada kedua tokoh itu.

Sir Sayid Ahmad KhanDikenal sebagai seorang tokoh pembaru di kalangan umat Islam India pada abad ke-19. Dia dilahirkan di India pada  1817. Nenek moyangnya berasal dari Semenanjung Arab yang kemudian hijrah ke Herat, Persia (Iran), karena tekanan politik pada zaman dinasti Bani Umayyah. muchroji m ahmad jan2012.

Tidak ada komentar: